วิธีสั่งซื้อสินค้า กับทาง Hobby-Play.comวิธีสั่งซื้อสินค้า

Screen Shot 2016-09-29 at 1.54.24 AM

1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม Add to Cart
2. ตรวจสอบสินค้าที่ส่วนของView Cart เพื่อดูสินค้าที่ต้องการ
3. สรุปรายการการสั่งซื้อสินค้า ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการสินค้า ได้ตามต้องการ และ ในส่วนของ Cart Total จะสรุปผลที่ทำรายการหากลูกค้าพึ่งพอใจกับสินค้าที่เลือกแล้ว ในทำการ กดที่ Proceed to checkout
4. เลือกช่องทางในการชำระเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง ให้ลูกค้ากรอกที่อยู่ให้ชัดเจน และตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการกดปุ่ม PLACE ORDER ระบบจะทำการส่ง Email เพื่อยืนยันออเดอร์อีกครั่ง

**เงื่อนไขสินค้า Pre-Order 
– เป็นสินค้าที่มีระยะเวลาการนำเข้า การมาถึงของสินค้าขึ้นอยู่กับทาง Bandai และวันที่สินค้าออก รวมถึงระยะเวลาการจัดส่งโดยทางร้านจำคำนวนระยะเวลาคร่าวๆในการมาถึงไทยเพื่อแจ้งให้ทางลูกค้ารับทราบ
– สินค้า Pre-Order จะต้องมีการวางเงินมัดจำ ตามจำนวนที่ทางร้านได้ระบุไว้ หรือลูกค้าจะจ่ายเต็มจำนวนได้ตามแต่ตกลง
– หากสินค้าเกิดการชำรุดหรือเกิดความเสียหายจากการขนส่งจากทางร้าน หรือ ระหว่างที่ของเดินทางมาที่ร้าน เราจะทำการแจ้งลูกค้าเพื่อคืนเงินเต็มจำนวน เนื่องจากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมจัดส่ง
– ระยะเวลาจากทาง ญี่ปุ่น – ไทย จะใช้เวลาประมาณ​ 2 – 4 เดือน รวมระยะเวลาที่เปิดจองไปจนวันออกของสินค้า
– ระยะเวลาจัดส่ง เมื่อสินค้ามาถึงทาง Hobby Play จะใช้เวลา 3 – 5 วันทำการในการจัดส่งสินค้า
– กรณีลูกค้าที่มัดจำแบบไม่เต็มจำนวน จะมีการแจ้งเมื่อสินค้ามาถึงทางร้าน โดยจะมีระยะเวลาในการโอนเงินส่วนต่างที่เหลือของราคาสินค้า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้แจ้งทางลูกค้า **​หากลูกค้าไม่ได้ทำการชำระเงินตามเงื่อนไขที่ทางร้านระบุไว้ภายใน 15 วันทางร้านขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการยึดเงินมัดจำโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข